Logo Penners Architectuur

Een brug die na tijden twee wijken weer verbindt. Reden voor feest! Centraal in dit ontwerp staan de mens en de menselijke maat; de verbinding wordt immers gemaakt door en voor mensen. In het leven wordt een slinger van mensen niet alleen gemaakt tijdens feesten of dansen, ook in tijden van nood is het vaak de enige manier om bijvoorbeeld zandzakken of voedselvoorraden snel van de ene plek naar de andere te brengen. In alle gevallen draait het om saamhorigheid. En juist dat is wat er tussen de twee wijken weer tot uiting gebracht mag worden. Door het maken van een brug, een punt waarop genoten wordt van het uitzicht.
Deze brug is niet alleen om het uitzicht interessant, maar brengt ook drie van de vier natuurlijke elementen dicht bij elkaar: aarde, water en lucht. Om ook vuur, het vierde element, toe te voegen, is gekozen voor een zonnige uitstraling met een gele borstwering en verlichting ge´ntegreerd in het dek.
Door de toepassing van translucente materialen en een open constructie groeit de ervaring van de vier elementen. Met het creŰren van een slinger, en dus een lichte doorbuiging, wordt automatisch aangegeven dat het om een brug voor langzaam verkeer gaat.