Logo Penners Architectuur

Conceptontwikkeling

Vanuit verschillende invalshoeken nadenken over een nieuwe invulling van het Huis van Bewaring, als onderdeel van het grote geheel en in samenhang met andere ontwikkelingen in de stad, ons cultureel erfgoed en het 's-Hertogenbosch van de 21e eeuw.

Zuidwalkwartier

Het Bossche Zuidwalkwartier krijgt tot 2015 een nieuw aanzien; een onderdeel daarbij vormt het oude Huis van Bewaring en Paleis van Justitie. Op verzoek van de gemeente heeft het City Change Center (CCC) nagedacht over een nieuwe invulling van de gebouwen. Penners Architectuur is (als bestuurslid van het BAI) gevraagd deel uit te maken van een werkgroep van jonge professionals met uiteenlopende expertises: tekst, kunst, vormgeving, architectuur en projectontwikkeling. Aan de werkgroep werd gevraagd om de resultaten van eerdere brainstormsessies van het CCC te bewerken tot één ontwerp/idee, dat uiteindelijk in het Huis van Bewaring is gepresenteerd aan de betrokken wethouders. Uitleg concept: Door functieverlies van het voormalige Huis van Bewaring (1807) en Paleis van Justitie komen twee aan elkaar gekoppelde, maar in beleving tegengestelde, bouwwerken in het Bossche stadscentrum vrij voor een nieuwe bestemming. Juist door die verschillen in kracht en uitstraling versterken de twee gebouwen elkaar; deze unieke eigenschappen zouden dan ook leidend moeten zijn bij een toekomstige concept. Een aantal brainstormsessies en creatieve dagen leidden tot het concept 'Huis van Ervaring': een unieke plek waarbij de toekomstige invulling niet bepaald wordt door de (mogelijk tegengestelde) belangen, maar door de uniciteit en de intrinsieke kracht van de gebouwen en omgeving. In de vervolgfase (2009/2010) is een concreter concept voor de invulling van de beide gebouwen ontwikkeld. Bij het 'Huis van Ervaring' wordt gedacht aan een pleisterplaats voor de zintuigen, een epicentrum van belevenis.

Tegenstellingen

De tegenstellingen van het Huis van Bewaring en Paleis van Justitie zijn uitgedrukt in donker en licht, goed en kwaad, open en gesloten. Deze contrasten worden behouden in de toekomstige bestemming: in één complex ervaar je de uitersten, onderga je de avontuurlijke grenzen van je beleving - of je er nu komt om te eten, te slapen, te ontspannen, te werken of te leren. Zo kun je er bijvoorbeeld genieten van sauna en wellness, je laten verrassen in bijzonder vormgegeven hotelkamers, je vermaken in een pure bazaar-omgeving of juist verdwalen en huiveren in een duistere onderwereld en er de uitgang ontdekken. 'Red jezelf en vind elkaar' – dat is het credo. In 2010 is gewerkt aan het presentabel maken van het concept voor professionals en direct betrokkenen. Dit leidde mede tot een korte film waarin getekende beelden in combinatie met muziek en beweging tot de verbeelding spreken. Daarnaast werd een begeleidende folder samengesteld. De formele reacties volgen nog; hierna zal gezocht gaan worden naar draagvlak voor dit (of een aangepast) concept bij een breder publiek. Het jaar 2011 staat in het teken van de communicatie van dat concept aan dat grotere publiek.