Er zijn een aantal kernpunten te onderscheiden bij onze manier van ontwerpen;

Wij helpen de opdrachtgever met het formuleren van de opgave; is de vraagstelling wel de juiste? Zou het probleem opgelost kunnen zijn met wat kleine verschuivingen of dubbel ruimtegebruik? Of moet er juist radicaal ingegrepen worden om een optimaal effect te verkrijgen? Wij luisteren, dagen uit en gaan in gesprek om te komen tot maatwerk.

De context van het bouwwerk heeft een erg grote invloed op onze ontwerpen. De plek laten wij op ons inwerken en zal leidend zijn in de beleving van licht, ruimte, de seizoenen, rust en dynamiek. Soms zal dit resulteren in een ingetogen ontwerp, soms in een iconisch statement.

De ruimte-indeling  van het gebouw zal dienend moeten zijn aan de vraag, zonder het ontwerp uit het oog te verliezen. Een goed ingedeelde ruimte voorzien van de juiste materialen zal een bijdrage leveren aan het (woon) genot en klaar zijn voor toekomstige wensen. Wij ontwerpen graag van binnen naar buiten.

Indien gewenst kunnen wij met externe expertise gebouwen ontwerpen welke voldoen aan de regels van de Feng Shui. Dit is een eeuwenoude Chinese manier om te komen tot een evenwichtige manier van leven en wonen.

Duurzaamheid is voor ons een vanzelfsprekendheid. Naast de juiste toepassing van natuurlijke materialen en energiezuinige installaties, geldt voor ons dat een goed en tijdloos ontwerp de ultieme manier is om te komen tot een duurzaam onvergankelijk gebouw.

Wij houden kantoor in een duurzaam gebouw waar wij u graag rondleiden om een en ander toe te lichten.

Wij ontwerpen alles in elke fase direct in 3d. Dit helpt (bouw)fouten en misverstanden voorkomen en geeft snel een levensecht beeld van het toekomstige bouwwerk. Eventueel krijgt u van ons een digitaal BIMX model waardoor u zelf door het ontwerp kunt lopen.

Regelmatig initiëren wij onze eigen projecten of nemen wij risicodragend deel aan ontwikkel initiatieven.